تجهیزات ورزشی

شایان ذکر است کلیه تجهیزات بدنسازی در باشگاه ملورین از برند ماتریکس (Matrix) ساخت کشور آمریکا تهیه گردیده است