تیم ملورین

در باشگاه ملورین تیمی از مربیان و متخصصین کنار هم گرد آمده ایم تا آرمانهای شما را در رسیدن و حفظ سلامت یاری نماییم. ما با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و داشتن امکانات و تجهیزات کامل، و با حضور تیمی کار آزموده به شما در بهبود و درمان ناهنجاری های اسکلتی، دردهای ناشی از آسیب های ورزشی و غیر ورزشی و ضعف های عضلانی خدمات رسانی می کنیم.