ماساژ

یک ماسور درمانگر ورزشی در باشگاه برای کارهای درمانی و لاغری از دانش و اطلاعات اساسی در رابطه با کالبد شناسی انسان و بعلاوه قسمت هایی که باید مورد درمان قرار بگیرد، باید آگاهی کامل داشته باشد. فیزیولوژی، آناتومی محل مربوطه و کارائی عمومی بسیار باید مد نظر باشد. مناسب ترین روش آسیب شناسی که براساس آن روش درمانی را انتخاب می کند باید شناخته شود. درمانگران ورزشی باید در روش ها و تکنیک های ماساژ در سطح ماهرانه اطلاعات داشته باشند. علاوه برآن مهارتهای فردی، همکاری و تمرکز دراستفاده از تکنیک ماساژ دادن لازم است. این افراد ویژگی هایی اخلاقی مانند بردباری، علاقه مندی به سلامتی بیمار و نیز احترام در رفتار و گفتار خود داشته باشند.

آثار ویژه ماساژ به شرح زیر است:

۱- آثارعلمی بر روی موجود زنده (انرژی مثبت)

۲- افزایش موضعی قطر موییرگ ها

۳- تنظیم تونوس عضلانی

۴- تشدید برگشت خون وریدی و حرکات لنف ، همراه با آثار مثبت مثلا تونس ماهیچه ای

۵- فعالسازی هورمون های عصبی، بافتی (مانند مثال مواد فعال کننده عروق)

۶- اثر بازتابی در اعضای داخلی و نیز در بافتهای سطحی بدن

۷- اثر تسکین دهنده  کلی