فیتنس کاردیو

افزایش قدرت
چربی سوزی انفجاری
حركات بادی ویت (حركات وزن بدن)
حركات پلامتریك
ریپ تراینر
تی آرایكس
وال بال
كتل بل
و كلیه ابزارهای فیتنس
ورزشی بدون محدودیت سنی
جهت افزایش چربی سوزی و فرم دهی
هایپرترافی و كات عضلانی
برای رسیدن به بهترین اندام
زیر نظر مربی رسمی فدراسیون و پرورش اندام
بهار خوش مهر

در حال تکمیل …