زندگی ماشینی و کم تحرکی باعث شده تا صدمات اسکلتی – عضلانی شیوع پیدا کند. ورزش می تواند به عنوان یک راه بسیا ر مناسب و پیشگیری کننده از این نوع صدمات باشد.

در این راستا رشته ورزشی پیلاتس می تواند کمک شایانی به ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و روح و روانی کرده و روش مناسب برای پیشگیری و بهبود دردهای اسکلتی – عضلانی خصوصاً ستون فقرات باشد. اصول ورزشی پیلاتس بیشتر برروی تمرکز روانی، کشش و انقباضات با کنترل مناسب متمرکز شده است. این روش تآثیر بسیار مناسبی برروی عضلات مرکزی بدن و عضلات کف بدن داشته که باعث می شود کمک شایانی به افرادی که درد های ستون فقرات دارند داشته باشد. همچنین به بانوانی که بارداری خود را گذرانده اند یا تصمیم به بارداری دارند، تقویت عضلات کف لگنی به کیفیت شرایط بارداری  و پس از آن کمک می کند. هررشته ورزشی گذشته از مزایایی  که برای افراد ورزشکار دارد اگر زیر نظر مربیان مجرب با دانش روز نسبت به آن رشته ورزشی  صورت نگیرد امکان ایجاد صدمات ورزشی را بالا می برد.

باشگاه ورزشی ملورین