زهره رستگار

خانم زهره رستگار مقدم، مربي سبك آيينگر يوگا براي بزرگسالان و كودكان با سابقه ده سال دوره ويپاسانا در هند  دوره هاي طب سنتي در دانشگاه تهران ، عنبيه شناسي، و فنگ شويي ، ماساژ آيوروداي صورت و تايلندي ، دوره مهارت هاي زندگي ، سايكولوژي و بحث هاي تحليل رفتار متقابل و شخصيت شناسي. اي اف تي يا تكنيك رهايي ذهن. دوشاشناسي دريوگا و آشنايي با طبع هاي سه گانه ودايي. تغذيه ودايي