مریم رستگار

خانم مریم رستگار ارشد بیومکانیک سابقه ی مربی گری ۸ سال در رشته های آمادگی جسمانی، حرکات اصلاحی ،ای ام اس