ورزش شکم پهلو

ورزشهای مختص شکم پهلو آن دسته از تمرین های ورزشی هستند که مستقیما روی عضلات شکمی و عضلات مورب شکمی تاثیر می گذارند. تقویت عضلات میانی که یکی از وظایف اصلی آنها مستحکم نگه داشتن ستون فقرات است، علاوه بر اینکه باعث چربی سوزی در ناحیه ی شکم و پهلو می‌شود باعث از بین رفتن دردهای کمر، تقویت ستون فقرات و کاهش گودی کمر نیز می‌شود.
طراحی ورزش های شکم پهلو به گونه ای است که بخش وسیعی از ماهیچه های میانی شما را درگیر کرده و از طریق ترکیب حرکات ایستایی و دینامیک تعادل را در آنها برقرار می کند.
شکایت اغلب خانم ها به خصوص پس از زایمان، چربی های پایدار زیر شکم است که به راحتی نمی توانند از آنها خلاص شوند. در ورزش شکم پهلو با تمرکز روی ماهیچه های این بخش، چربی های ناحیه ی مزبور از بین رفته و هم زمان از شل شدن و افتادگی آن جلو گیری به عمل می آید. در عین حال با درگیر شدن عضلات مورب شکمی چربی سوزی در نقاط پهلو و اطراف فیله صورت می گیرد.

ورزش شکم پهلو